Последние выпуски методической литературы

Журнал «Педагогический диалог» № 4 (2018 год)
Журнал «Педагогический диалог» № 4 (2018 год) Данный номер журнала посвящен теме «Управление школой». В содержание номера включены материалы, отражающие опыт зарубежных коллег, статьи сотрудников АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», руководителей Назарбаев Интеллектуальных
школ и общеобразовательных школ Республики Казахстан.
Покупка доступа к курсу «Мектептегі оқу үдерісін психологиялық-педагогикалық қолдау» курсының тестілік нұсқасы
Покупка доступа к курсу «Мектептегі оқу үдерісін психологиялық-педагогикалық қолдау» курсының тестілік нұсқасы Жалпы курс барысында педагогтер оқушылардың оқу мотивациясын арттыру, эмоциялық жеңілдету техникаларын меңгеріп қана қоймай, өзін тұғалық және кәсіби тұрғыдан дамыту мүмкіндіктерімен танысады.
Курс 4 модульдер тұрады. 1-модуль «Тұлғалық өсу»; 2-модуль – «Кәсіби өсу; 3-модуль – «Қарым-қатынас» және 4-модуль – «Медиация».
Әр модуль бойынша тыңдаушылардың өзін-өзі диагностикалауына арналған психологиялық тест материалдары, өзін-өзі тексеру тапсырмарынан және өзбетінше тәжірибеде қолдануға арналған түрлі техникалардан тұрады.
Формирование навыков саморегуляции у учащихся
Формирование навыков саморегуляции у учащихся "Методическое пособие «Формирование навыков саморегуляции учащихся» написано для оказания методической и практической помощи тренерам и учителям в приобретении опыта формирования навыков саморегулируемого поведения обучающихся.

Педагогический диалог Посмотреть все