Сборник краткосрочных планов учителей 30-ти пилотных школ: русский язык

produkt title
400 тнг

Описание

Жанр: Қысқа мерзімді сабақ жоспарларының жинағы

Аталған жинаққа Қазақстан Республикасының жаңартылған білім мазмұны бойынша 30 пилоттық мектеп мұғалімдерінің 1-сыныпқа арналған «Орыс тілі» пəнінен қысқа мерзімді жоспарлар енгізілген. Жинақ 2015 жылдың қыркүйегінен бастап 2016 жылдың 25 мамырына дейінгі аралықта жаңартылған білім мазмұнын апробациялау кезінде жүргізілген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы тренерлерінің тəлімгерлігі аясында жасақталған.

Жанр:Сборник краткосрочных планов

В данный сборник включены краткосрочные планы уроков учителей 30-ти пилотных школ по предмету «Русский язык» для 1 класса. Сборник составлен в рамках наставничества тренеров Центра педагогического мастерства в период апробации по обновлению содержания образования с сентября 2015 года по май 2016 года.

Издание рекомендуется педагогам, методистам и руководителям организаций образования.

Құрастырушы-автор: Елеуова С.А.

Баспа: Астана қ., «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016

ӘОЖ 373.3.016

Басылым тілі: орысшаПопулярное