Lesson study: the theory of use and application

produkt title
700 тнг

Описание

In the method book such issues as planning, implementation and analysis of Lesson study in schools, transfer of  knowledge and practical skills to colleagues, obtained as a result of its implementation is discussed. The method book is addressed to the schoolteachers, higher education teaching personnel and pedagogical institute’s students, as well as to a public.

Әдістемелік құрал
Мектеп мұғалімдеріне, педагогикалық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне мектепте оқыту мен оқу тәжірибесін дамытуға бағытталған Lesson Study тәсілін жоспарлау, қолдану және талдау, сондай-ақ аталған тәсілді қолдану нәтижесінде жинақталған білім мен дағдыларды әріптестерге тарату мәселелері қаралады.

Методическое пособие
В пособии, адресованном учителям школ, ППС и студентам педагогических вузов, рассматриваются вопросы планирования, применения и анализа Lesson Study в школах, вовлечения учащихся в данный процесс, обобщения практических знаний и навыков, полученных в результате его использования.

Автор:
Пит Дадли (Ұлыбритания) (ағылшын тілінен аударылған).

Баспа:
Астана қ.,«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2013

ӘОЖ 374.00

Басылым тілі: 
қазақша, орысша, ағылшыншаПопулярное