Делясь международным опытом: сборник мастер-классов тренеров-консультантов ЦПМ (издание2)

produkt title
2 100 тнг

Описание

Жанр: Материалдар жинағы

Бұл жинақта «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық  шеберлік орталығы ұйымдастырған заманауи білім беру жүйесінің өзекті мәселелеріне арналған халықаралық конференцияларда, семинарларда, курстарда шетелдік сарапшылардың жасаған баяндамалары қамтылған. 

Жанр:Сборник материалов

В настоящий сборник включены выступления зарубежных экспертов на международных конференциях, семинарах, курсах, организованных Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» по актуальным проблемам современного образования. 

The collection of presentations of the International conferences, seminars, in-service training courses, organized by Center of Excellence AEO «Nazarbayev Intellectual schools», is devoted to the topical problems of modern system of education. 

Құрастырушылар: И.Л. Энтина, А.Х. Тулепбаева, Д.Б. Аманжолова

Баспа:

Астана қ, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

ӘОЖ 088

Басылым тілі:

қазақша, орысша, ағылшыншаПопулярное