Делясь международным опытом: сборник мастер-классов тренеров-консультантов ЦПМ (издание1)

produkt title
2 700 тнг

Описание

Жанр: Сборник материалов 

Бұл жинақта «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық  шеберлік орталығы ұйымдастырған заманауи білім беру жүйесінің өзекті мәселелеріне арналған халықаралық конференцияларда, семинарларда, курстарда шетелдік сарапшылардың жасаған баяндамалары қамтылған. 

Жанр: Материалдар жинағы

В настоящий сборник включены выступления зарубежных экспертов на международных конференциях, семинарах, курсах, организованных Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в 2014 году по актуальным проблемам современного образования. 

The collection of presentations of the International conferences, seminars, in-service training courses, organized by Center of Excellence AEO «Nazarbayev Intellectual schools», is devoted to the topical problems of modern system of education. 

Құрастырушылар: ПШО қызметкерлері

Баспа:
Астана қ., «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ  Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

ӘОЖ 088

Басылым тілі: 
қазақша, орысша, ағылшынша
Популярное