Предмет «Глобальные перспективы» как средство развития навыков 21 века (цв)

produkt title
2790 тнг

Описание

Жанр: Әдістемелік құралы

Бұл оқу құралы «Жаһандық келешек» пәні бойынша орта білім мазмұнын жаңарту аясында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ енгізген Кіріктірілген білім беру бағдарламасы негізінде мұғалімдердің сабақты тиімді жоспарлау дағдыларын дамытуға бағытталып, сабақтардың, ресурстардың (таныстырылымдар, мәтіндер, глоссарийлер) жоспарынан тұратын түсініктеме бөлімдері мен практикасын қамтиды. 

Аталған оқу құралы Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлері үшін практикалық ресурс ретінде пайдалы болып табылады.

Жанр: Методическое пособие

Пособие состоит из пояснительной и практической части, которые содержат планы занятий, ресурсы (презентации, тексты, глоссарий), направленные на развитие у учителей навыков эффективного планирования занятий в рамках Интегрированной образовательной программы, внедряемой АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в рамках обновления содержания среднего образования по предмету «Глобальные перспективы». 

Данное пособие будет полезным практическим ресурсом для педагогических работников Республики Казахстан. 

Авторлар: А.З. Алиева, К.М. Акан,  М.Т. Сулейманова, А.А. Кускова, А.С. Кротова 

Баспа: Астана қ., «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

ӘОЖ 82-95    КБЖ 83

Басылым тілі: орысшаПопулярное