Педагогикалық шеберлік орталығының деңгейлі бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан оқудан өткен мұғалімдердің шеберлік сабақтарының жинағы (2-деңгей)

produkt title
1 400 тнг

Описание

Жанр: Шеберлік сабақтарының жинағы

Бұл шеберлік сабақтарының жинағы деңгейлі бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен мұғалімдердің жинақталған озық педагогикалық тәжірибелерін тарату аясында өткізілген шеберлік сабақтары бойынша әдістемелік әзірлемелері болып табылады.

Шеберлік сабақтарының жинағы жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдеріне, педагогикалық мамандықта оқитын жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттеріне арналған.

Жанр: Сборник мастер-классов

Настоящий сборник представляет собой собрание методических разработок мастер-классов, проведенных учителями, прошедшими обучение на курсах повышения квалификации по уровневым программам, в рамках трансляции накопленного передового педагогического опыта.

Сборник мастер-классов адресован учителям общеобразовательных школ, студентам вузов и колледжей, обучающимся по педагогическим специальностям.

Құрастырушылар: Ә.А. Аханова, Л.Ж. Байжігітова, Т.Ю. Дьякова, Е.Ф. Күзекбай, А.Т. Нұржанова

Баспа: Астана қ.,«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

ӘОЖ 004.7    КБЖ 74.204   А14

Басылым тілі: қазақша, орысшаПопулярное