Педагогикалық шеберлік орталығының Деңгейлі бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курстарынан оқудан өткен мұғалімдердің шеберлік сабақтарының жинағы (1-деңгей)

produkt title
900 тнг

Описание


Жанр: Шеберлік сабақтарының жинағы

Бұл шеберлік сабақтар жинағы деңгейлік бағдарламалар бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен мұғалімдердің жинақталған озық педагогикалық тәжірибелерін тарату аясында өткізілген шеберлік сабақтары бойынша әдістемелік зерттемелерінің жүйеленген жинағы болып табылады.

Шеберлік сабақтар жинағы жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдеріне, педагогикалық мамандықтар бойынша оқитын жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттеріне арналған.

Жанр: Сборник мастер-классов

Настоящий сборник представляет собой систематизированное собрание методических разработок мастер-классов, проведенных учителями, прошедшими обучение на курсах повышения квалификации по уровневым программам, и рекомендованных для трансляции передового педагогического опыта.

Сборник мастер-классов адресован учителям общеобразовательных школ, студентам вузов и колледжей, обучающимся по педагогическим специальностям.

Құрастырушылар: 
А.Қ. Әлімов, Ф.Ұ. Жүнісова, Ж.Б. Салтыбаева 

Баспа:
Астана қ.,«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

ӘОЖ 371.3 КБЖ 74.204 А16

Басылым тілі: қазақша, орысша


Популярное