Назарбаев Зияткерлік мектептері мұғалімдерінің шеберлік сабақтарының жинағы

produkt title
1 200 тнг

Описание


Жанр: Шеберлік сабақтарының жинағы

Осы шеберлік сабақтарының жинағы Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінің жинақталған педагогикалық тәжірибелерін тарату аясында Назарбаев Зияткерлік мектептері мұғалімдері өткізген шеберлік сабақтарының әдістемелік әзірлемелерінің жүйеленген жиынтығы болып табылады.
Шеберлік сабақтарының жинағы жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдеріне, педагогикалық мамандықта оқитын ЖОО мен колледждердің студенттеріне арналады.

Жанр: Сборник мастер-классов
Настоящий сборник представляет собой систематизированное собрание методических разработок мастер-классов учителей Назарбаев Интеллектуальных школ, рекомендованных для распространения в рамках трансляции педагогического опыта среди общеобразовательных школ Республики Казахстан.

Сборник мастер-классов адресован учителям общеобразовательных школ, студентам вузов и колледжей, обучающимся по педагогическим специальностям.

Құрастырушылар:
Л.Ж. Байжігітова, Т.Ю. Дьякова,
Е.Ф. Күзекбай, С.Е. Ұлтанбаева

Баспа:
Астана қ.,«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

ӘОЖ 004.7 КБЖ 74.204 А16

Басылым тілі: қазақша, орысша


Популярное