Іс-әрекеттегі зерттеу

produkt title
1 000 тнг

Описание

Жанр: Әдістемелік құрал

Бұл еңбек білім беру саласындағы іс-әрекеттегі зерттеу дегеніміз не екендігіне теориялық-практикалық талдау жасауға арналған: мұнда іс-әрекеттегі зерттеу (Аction research)тарих тұрғысынан қарастырылып, оның пәлсафалық негізі талданып, сондай-ақ жан-жақты талдаудың негізінде педагогикалық зерттеу мен мектеп жағдайындағы мұғалімнің іс-әрекеттегі зерттеуі арасындағы айырмашылық анықталған.

Жанр: Методическое пособие

Настоящая работа посвящена теоретико-практическому анализу исследования в действии (Аction research) в сфере образования: рассмотрен исторический контекст исследования в действии, установлена разница между педагогическим исследованием и исследованием в действии в условиях школьной практики учителя. 

This chapter will clarify what we mean by practitioner educational Action research. The first section will set action research in an historical context, then the philosophical roots will be discussed and finally the debates about the differences between educational research and research in education will be rehearsed. 

Құрастырушылар: И.У. Аушева, Б. Ғабдоллақызының редакциялауымен (ағылшын тілінен аударылған)

Баспа: Астана қ., «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2012

ӘОЖ 374.00

Басылым тілі: 

қазақша, орысша, ағылшынша Популярное