Халықаралық ынтымақтастық: есімнама

produkt title
1 400 тнг

Описание

Жанр: Материалдар жинағы

Халықаралық байланыс тренинг және оқытушыларды қолдау; формативті және суммативті бағалау; Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мекемелер жетекшілері мен оқытушыларының біліктілігін көтеру, Lesson Study тәсілін қолдану арқылы мектептегі басқарушылық және көшбасшылық мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу бағдарламалары т.б. сияқты қызметтердің әртүрлі маңызды стратегиялық салаларын ашуға бағытталған.

Жанр: Сборник материалов

В сборнике материалов представлены статьи, отражающие  различные стратегически важные сферы деятельности, такие как поддержка  и мотивация учителей; формативное и суммативное оценивание; повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений Республики Казахстан, научно-исследовательские программы по вопросам лидерства в школе, по применению подхода Lesson Study.

International cooperation aimed at various strategic areas of activity, such as training and support for teachers; formative and summative evaluation; professional development of teachers and Heads of educational institutions of the Republic of Kazakhstan, the research program on management and leadership in the school, on the application of Lesson Study approach and others.

Құрастырушылар: И.Л. Энтина, А.Х. Тулепбаева, Д.Б. Аманжолова

Баспа: Астана қ., «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

ӘОЖ 088

Басылым тілі: қазақша, орысша, ағылшыншаПопулярное