Центр педагогического мастерства

Важная информация по входу на портал

Регистрация
Забыли свой пароль?

табысты мугалим

Жетекші мектеп модераторларымен  және кошбасшылармен кездесу жіргізілді.Максат: Окыту мен окудын жагымды ыкпалы неде? аудит жургизу аркылы кедергілер мен жетілетін тустарын аныктау.Унаганы багдарламанын тиімді окытуга әкелетін негізгі ерекшеліктері мен жаналыгын біледі.тусінеді, Кауіптендіргені сол білетінін колдануда кедергілерге ушыраганнан кейін сол кедергіден шыгатын жолды аныктай алмайды. Кедергіден шыгу жолын сырткы фаторлардан іздеу дагдысынан айырыла алмайды, әкімшілік тусинбейді.техникалык база,топтык  жумыс кедергілері т.с.с
Негізгі басымдык: бағдарлама идеясын жузеге асыруда кедергілерден шыга алмау. Табыска жету үшін тиімді окытудын аспектілерін,ягни негізгі идеянын теориясын   рефлексиялык окыту арқылы колданбау.Ягни ескіше ойлап,жанаша әрекет жасаймыз. Багдарламанын уш багыты Ойлау жолдары.Әдістері.Куралдары. Куралын пайдаланамыз(ОМЖ,ҚМЖ МДЖ) Әдістерін пайдаланамыз Коучинг,менторинг т.с.с. Ал ойлау жолы деп  рефлексиялык окыту,максат кою, әрекетті зерттеу үшін кері байланыс жасау кері  жоспарлау деп аталатын жуйемен ойланып жумыс жасау дагдысына тусе алмаганбыз. Бұл да коркынышты емес, маныздысы кедергі аныкталды. Алда сол кедергіден калай шыгуга болатыны туралы коучинг откізілді. Байкаганымыз: Курстан кейін колдау бул іс әректті зерттеу кайта жоспарлау,алда нені жетілдіруге болатыны багамдау. Сондыктан курстан кейін бетпе бет колдау жоспарлы және график бойынша оку жылы басында және аягында журип отырса нәтижені олшеуге де мумкиндік болады. Сіздер не айтасыздар. Пікірлерініз, тәжірибелерініз болса болісе отырсаныздар?

img_0212.jpg

img_0200.jpg