Педагогикалық шеберлік орталығы

«Педагогикалық диалог» журналын

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИАЛОГ» АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫ № 4 (2018)
«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИАЛОГ» АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫ № 4 (2018)
Журналдың осы нөмірі "Мектепті басқару" тақырыбына арналған. Журналда шетелдік әріптестердің тәжірибесін қамтып көрсететін материалдар, "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ қызметкерлерінің, Назарбаев Зияткерлік мектептері мен Қазақстан Республикасының жалпы білім беру мектептері директорларының мақалалары жарияланған.
«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИАЛОГ»  АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫ № 3 (2018)
«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИАЛОГ» АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫ № 3 (2018)
«Педагогикалық   диалог»   журналының   кезекті   нөмірі   Қазақстан мен  шетелдегі  орта  білім  берудің  келешегіне  мүдделік  танытатын  тұлғалардың  қатысуымен  білім  беру  реформасын  талқылаудың  басты алаңы  болып  табылатын  «Жаңа  дәуірдің  мектебі»&...
Журнал «Педагогикалық диалог» № 2 (2018 жыл)
Журнал «Педагогикалық диалог» № 2 (2018 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл саны «ХХ ғасыр дағдылары: мектепте қалай меңгертуге болады?» деген тақырыпқа арналып отыр. Қазіргі қоғамда сауаттылықтың басты көрсеткіші сын тұрғысынан ойлау, өзара үйлесімді қарым-қатынас пен әлеуметтік ынтымақтастықты қолдау, ақпараттық кеңістікті бағдарлау, бастамашыл болу және нақты шешім қабылдай алу болып табылады. Журналдағы мақалалар мазмұнында Назарбаев Зияткерлік мектептері мұғалімдерінің жұмыс практикасындағы озық тәжірибелері, шетелдік са...
Журнал «Педагогикалық диалог» № 1 (2018 жыл)
Журнал «Педагогикалық диалог» № 1 (2018 жыл)

«Педагогикалық диалог» журналының бұл саны заманауи мектептің құндылықтар жүйесіне арналып, оның қандай болуы керектігі және оқушылардың бойында жалпы адамзаттық қасиеттерді дамытуға қосатын үлесі туралы өзекті мәселелер қарастырылады. Басылымда шетелдік сарапшылардың, Назарбаев Зияткерлік мектептерінің және Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің мақалалары ұсынылған.

Журнал «Педагогикалық диалог» № 4 (2017 жыл)
Журнал «Педагогикалық диалог» № 4 (2017 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл саны кәсіби тұрғыдан дамытудың ең тиімді педагогикалық әдіс-тәсілдерінің бірі саналатын Сабақты зерттеуге арналған. Журналға Дүниежүзілік Сабақты зерттеу қауымдастығының (WALS) 2017 жылғы халықаралық конференциясына қатысушы қазақстандық зерттеушілер мен шетелдік әріптестердің Сабақты зерттеу тәсілін іске асыру тәжірибелері туралы мақалалары мен материалдары енгізіліп, мұғалімнің кәсіби тәжірибесінде Сабақты зерттеу тәсілін қолдану нәтижелері ұсынылған. ...
Журнал «Педагогикалық диалог» № 3 (2017 жыл)
Журнал «Педагогикалық диалог» № 3 (2017 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ ұйымдастырған «Білім берудiң жарқын болашағына арналған құндылықтар, әл-ауқаттылық және инновация» тақырыбындағы ІХ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға арналады. Мұндағы мақалаларда білім беру саласындағы отандық және шетелдік сарапшылардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің озық тәжірибелері ұсынылады.
Журнал «Педагогикалық диалог» № 2 (2017 жыл)
Журнал «Педагогикалық диалог» № 2 (2017 жыл)

«Педагогикалық диалог» журналының бұл саны білім беру үдерісіндегі өзекті
мәселелердің бірі – «Шағын жинақталған мектептегі педагогикалық үдеріс»тақырыбына арналады. Журнал материалдарының мазмұны шағын жинақталған мектептегі педагогикалық үдерісті басқарудың ерекшеліктері мен оны жетілдірудің тиімді жолдарын қарастыруға арналып, оқыту мен оқу үдерісіне белсенді оқу әдістерін енгізу тәжірибесімен таныстырады.

Журнал «Педагогикалық диалог» № 1 (2017 жыл)
Журнал «Педагогикалық диалог» № 1 (2017 жыл)

«Педагогикалық диалог» журналының бұл саны «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқу жетістіктерін критериалды бағалау» тақырыбына арналады. Журналда жинақталған материалдар критериалды бағалау жүйесінің ерекшеліктерін, оқыту мен бағалау жүйесінің өзара байланысын аша отырып, Назарбаев Зияткерлік мектептерінде критериалды бағалау жүйесін апробациядан өткізу мен қолданысқа енгізудің, жалпы білім беретін мектептерде критериалды бағалауды қолдану тәжірибесімен т...

Журнал "Педагогикалық диалог" № 4 (2016 жыл)
28.12.2016
Журнал "Педагогикалық диалог" № 4 (2016 жыл)

«Педагогикалық диалог» журналының осы нөмірі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ ұйымдастырған «Білім беру саласындағы өзгерістер аясын кеңейту: апробация мен тарату» тақырыбында өткен Халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясына арналады. Мұндағы мақалаларда білім саласындағы отандық және шетелдік сарапшылардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің тәжірибелері ұсынылады.

Журнал "Педагогикалық диалог" №3 (2016 жыл)
05.12.2016
Журнал "Педагогикалық диалог" №3 (2016 жыл)
 «Педагогикалық диалог» журналының осы нөмірі "Тиімді оқыту: әдістер мен құралдар" тақырыбын ашуға арналған, мұнда мектеп тәжірибесін жаңарту мәнмәтініндегі оқыту мен оқудың әдістері, оның құралдарын қолданудың теориялық, сонымен қатар практикалық аспектілері қамтылады. Мақалаларда Зияткерлік және пилоттық мектептер мұғалімдерінің, біліктілікті арттыру курстары тренерлері мен білім беру саласындағы шетелдік мамандардың тәжірибелері берілген. Авторлар проблемалықбағдарлы оқыту мен рефлексиял...
Журнал "Педагогикалық диалог" № 2 (2016 жыл)
26.08.2016
Журнал "Педагогикалық диалог" № 2 (2016 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ әзірлеген Қазақстан Республикасында білім мазмұнын жаңарту үдерісіндегі тұжырымдамалық аспектілерді, оқушылардың жетістігін бағалаудың жаңартылған
жүйесінің ерекшеліктерін қарастырады. Мақалаларда пилоттық мектептердің педагогтерімен жұмыс істеген біліктілікті арттыру курстары тренерлерінің, сондай-
ақ жаңартылған орта білім мазмұнын апробациялау өтіп жатқан мектептер базасында...
Журнал "Педагогикалық диалог" № 1 (2016 жыл)
18.05.2016
Журнал "Педагогикалық диалог" № 1 (2016 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі педагогикалық зерттеулер жүргізуге қатысты теориялық-әдіснамалық мәселелерді қарастырады. Берілген мақалаларда Сабақты зерттеу (Lesson study) және Іс-әрекеттегі зерттеу (Action research) тәсілдерін практикада қолданып жүрген «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ мамандарының, Назарбаев Зияткерлік және жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің, біліктілікті арттыру курстары тренерлерінің тәжірибелері қамтылады.
Журнал "Педагогикалық диалог" № 4 (2015 жыл)
28.12.2015
Журнал "Педагогикалық диалог" № 4 (2015 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының осы нөмірі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ ұйымдастырған «Білім беру: зерттеулер мен тұрақты даму» тақырыбында өткен Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына арналады. Мұндағы мақалаларда білім саласындағы отандық және шетелдік сарапшылардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің тәжірибелері ұсынылады.
ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР 2016
31.12.2015
ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР 2016
АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫН ШЫҒАРУДЫҢ 2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Журнал "Педагогикалық диалог" № 3 (2015 жыл)
23.10.2015
Журнал "Педагогикалық диалог" № 3 (2015 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі «Әріптестерді оқыту: коучинг пен тәлімгерлік» тақырыбына арналады. Мұндағы мақалаларда коучингтік тәсіл мен тәлімгерлікті қолдануда тренерлер мен мұғалімдердің кәсіби дамуына тигізер ықпалы, шетелдік сарапшылардың жан-жақты тәжірибелері қамтылып, тиімді ұсыныстары беріледі.
Журнал "Педагогикалық диалог" № 2 (2015 жыл)
13.08.2015
Журнал "Педагогикалық диалог" № 2 (2015 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі «Оқытудағы және оқудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» тақырыбына арналады. Мақалаларда мектеп мұғалімдерінің, жоо қызметкерлерінің, біліктілікті арттыру курсы тренерлерінің және шетелдік сарапшылардың педагогикалық қызметтеріндегі АКТ-ны енгізу тәжірибелері ұсынылады.
Журнал "Педагогикалық диалог" № 1 (2015 жыл)
04.05.2015
Журнал "Педагогикалық диалог" № 1 (2015 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі «Тиімді жоспарлау» тақырыбына арналады. Аталған нөмірдің мазмұны оқырмандарды білім беру үдерісіндегі барлық қатысушылардың жұмысын тиімді жоспарлау тәжірибелерімен таныстырады
ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
01.11.2011
ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
АҚПАРАТТЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛЫН БАСЫП ШЫҒАРУДЫҢ 2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Журнал "Педагогикалық диалог" № 4 (2014 жыл)
25.12.2014
Журнал "Педагогикалық диалог" № 4 (2014 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның «Білім беру саясаты, тәжірибе мен зерттеу» тақырыбындағы VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жұмысына қатысқан отандық және шетелдік педагогтердің қарастырған заманауи педагогиканың өзекті мәселелеріне арналады.
Журнал "Педагогикалық диалог" № 3 (2014 жыл)
10.12.2014
Журнал "Педагогикалық диалог" № 3 (2014 жыл)
«Педагогикалық диалог» журналының бұл нөмірі «Білім берудегі көшбасшылық пен басқару» тақырыбына арналады. Нөмірде Назарбаев Зияткерлік мектептері мен жалпы білім беретін мектептердің жұмысында көшбасшылықтың түрлерін іске асыруда педагогтер мен оқушылар арасындағы үлгілі тәжірибелер қамтылады.
Журналдар 1 - 20 из 29 Начало Конец