Педагогический диалог / cpm.kz

Центр педагогического мастерства

Педагогический диалог

The world is changing - we change

Загрузка плеера
Video about implementing of multilevel in-service training programmes of pedagogic staff, theories and priorities.

Меняется мир - меняемся мы

Загрузка плеера
Видеофильм об этапах внедрения уровневых программ курсов повышения квалификации педагогов, теоретических основах и приоритетах.

Әлемнің өзгеруімен – біз де өзгереміз

Загрузка плеера
«Әлемнің өзгеруімен – біз де өзгереміз» фильмі, 2-фильм, 2012 жыл, Астана қаласы.

Фильмде Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының деңгейлі бағдарламасын енгізудің алғашқы нәтижелері, ата-аналар мен педагогикалық жұртшылықтың пікірлері беріледі.